a

Investigations

Preporuka u vezi sa raseljavanjem neformalnih romskih naselja

Preporuka Ministarstvu prosvete i nauke u vezi sa obrazovanjem Roma

Preporuka Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje