a

Statements

Saša Janković polgári jogvédő 2014. évi rendes jelentését március 14-én megküldte a Szerb Köztársaság Nemzetgyűlésének. A jelentésben egyebek között úgy értékelte, hogy a joguralom és a jogbiztonság helyzete, a „jó közigazgatás” elvének tiszteletben tartása, az adminisztráció megszervezése és kapacitása, a törvények alkalmazása és elsősorban a gazdasági helyzet nem biztosították a polgárok jogai tiszteletben tartásának azon szintjét, amely minden polgár méltóságteljes életéhez nélkülözhetetlen.

Az egyes területeken felmutatott eredmények - mint például az egészségügyben - mindenképpen dicséretre méltó, ám nem sikerült az általános megítélésen változtatni. Az a tény is dicséretre méltó, hogy a közigazgatási szervek többsége kedvezően reagált a Polgári jogvédő megállapításaira. Az esetek 90 százalékában a szervek elhárították a polgárok kárára elkövetett mulasztásokat, amelyeket a Polgári jogvédő állapított meg az ellenőrző eljárásai során. A Polgári jogvédővel létrejött kapcsolatok száma 2014-ben 23340 volt.

A Védelmi Minisztérium és a Katonai Biztonsági Ügynökség (KBÜ) elutasította, hogy a Polgári jogvédőnek megküldje a rendelkezésére álló adatokat a Büszkeségnapi felvonulás alatt történt incidens kapcsán. Az együttműködés elutasításával megsértették a biztonsági szolgálatok feletti demokratikus civil kontroll nemzetközileg elismert elvét, megszegték a Polgári jogvédőről, a Szerb Katonaságról, a biztonsági szolgálatok berendezésének alapjairól, a Katonai Biztonsági Ügynökségről és a Katonai Hírszerző Ügynökségről és a közérdekű bejelentők védelméről szóló törvényeket, mégpedig a biztonsági szolgálatok munkája feletti ellenőrzés tekintetében és a Katonaság (illetve a biztonsági szolgálatok) kötelékében szolgáló személyek jogairól.

A Polgári jogvédőről szóló törvénnyel összhangban a jelentés teljes körű szövege szerb nyelven a közvélemény számára hozzáférhető a Polgári jogvédő internetes honlapján http://www.ombudsman.rs/index.php/lang-sr/2011-12-25-10-17-15/3733--2014-

A pénzügyi és egyéb lehetőségekhez mérten a 2014. évi jelentés teljes egészében vagy részben hozzáférhető lesz angol nyelven és a kisebbségi nyelveken.

Friday, 18 November 2011

The Protector of Citizens Sаšа Јаnkоvić has received the meeting minutes and decisions of the Managing Board of the Clinical Centre in Niš by which they seek to rectify the irregularities in their work, established by the control of the Republic Protector of Citizens, but also to regulate other aspects of work of that important medical institution. In connection therewith, the Protector of Citizens would like to publicly express his satisfaction with the content of these decisions.