a

Tisztelt Polgárok!

Az Önök jogainak védelme, valamint az Önök kötelességeinek törvényes és szabályos megállapítása az állam elsődleges felelőssége, s minden intézménye és hivatalnoka köteles e munkához lelkiismeretesen és elkötelezetten hozzálátni. Legtöbbjük így is cselekszik. Ám, semmi sem működik tökéletesen, így az emberek és az állam sem. Ezért hoztunk létre olyan mechanizmusokat, melyek útján az állam gondoskodik, hogy a nevében elkövetett igazságtalanságot helyrehozza. A polgári jogvédő, illetve ombudsman ezek egyike – aki rendszerint olyankor lép fel, ha a többi intézménynek ez nem sikerült, vagy pedig a rájuk érvényes szabályok és eljárások nem teszik lehetővé a hatékony segítséget. Ha úgy vélik, hogy az Önök emberi, illetve kisebbségi szabadságai és jogai veszélyeztetettek, vagy ha a hatósági szerv Önökkel szemben rosszindulatúan, lelkiismeretlenül, önkényesen járt el; ha tudatosan okoz Önöknek kárt vagy Önöket megalázza valamely személyes tulajdonságuk miatt; ha sikertelenül próbálkoztak az igazságtalanság kiküszöbölésével, de továbbra is meg vannak győződve arról, hogy Önöknek nek van igaza – forduljanak az Ombudsmanhoz. Ezt különösen abban az esetben tegyék meg, ha az igazságtalanságot valamely személyes tulajdonságuk miatt szenvedték el. A munkatársaim és én ellenőrizni fogjuk az Önök állítását, megvitatjuk nem csupán a jogszabályokat, de minden egyéb tényt és körülményt is, majd tárgyilagosan és pártatlanul megállapítjuk, hogy megkárosult-e, vagy pedig jogainak és érdekeinek egyéb védőmechanizmusára utaljuk Önöket. Ha valakinek a mulasztását állapítjuk meg, kérni fogjuk annak helyreállítását és javasolni fogjuk annak módját is. Nem változtathatjuk meg azonban magunk a határozatot vagy eljárást, amelyre panaszt emelt. Érvek erejével, a közvélemény nyomásgyakorlásával és az általunk képviselt intézmény tekintélyével azonban meggyőzhetjük a szervet, amely előtt Ön a törvényen alapuló jogait érvényesíti, vagy pedig megállapítja az Ön kötelezettségeit, hogy a hibát feltétlenül hozza helyre. Ha Ön megvan győződve az igazáról, akkor legyen kitartó. Viszont, ha minden olyan lehetőséget elvet, hogy esetleg nincs igaza, lehet, hogy csalódni fog. Minden jog mások jogaival van korlátozva és kétoldalú – meghatalmazás és kötelezettség. Készüljön fel mindkettő elfogadására.