a

Saša Janković polgári jogvédő 2014. évi rendes jelentését március 14-én megküldte a Szerb Köztársaság Nemzetgyűlésének. A jelentésben egyebek között úgy értékelte, hogy a joguralom és a jogbiztonság helyzete, a „jó közigazgatás” elvének tiszteletben tartása, az adminisztráció megszervezése és kapacitása, a törvények alkalmazása és elsősorban a gazdasági helyzet nem biztosították a polgárok jogai tiszteletben tartásának azon szintjét, amely minden polgár méltóságteljes életéhez nélkülözhetetlen.

Az egyes területeken felmutatott eredmények - mint például az egészségügyben - mindenképpen dicséretre méltó, ám nem sikerült az általános megítélésen változtatni. Az a tény is dicséretre méltó, hogy a közigazgatási szervek többsége kedvezően reagált a Polgári jogvédő megállapításaira. Az esetek 90 százalékában a szervek elhárították a polgárok kárára elkövetett mulasztásokat, amelyeket a Polgári jogvédő állapított meg az ellenőrző eljárásai során. A Polgári jogvédővel létrejött kapcsolatok száma 2014-ben 23340 volt.

A Védelmi Minisztérium és a Katonai Biztonsági Ügynökség (KBÜ) elutasította, hogy a Polgári jogvédőnek megküldje a rendelkezésére álló adatokat a Büszkeségnapi felvonulás alatt történt incidens kapcsán. Az együttműködés elutasításával megsértették a biztonsági szolgálatok feletti demokratikus civil kontroll nemzetközileg elismert elvét, megszegték a Polgári jogvédőről, a Szerb Katonaságról, a biztonsági szolgálatok berendezésének alapjairól, a Katonai Biztonsági Ügynökségről és a Katonai Hírszerző Ügynökségről és a közérdekű bejelentők védelméről szóló törvényeket, mégpedig a biztonsági szolgálatok munkája feletti ellenőrzés tekintetében és a Katonaság (illetve a biztonsági szolgálatok) kötelékében szolgáló személyek jogairól.

A Polgári jogvédőről szóló törvénnyel összhangban a jelentés teljes körű szövege szerb nyelven a közvélemény számára hozzáférhető a Polgári jogvédő internetes honlapján http://www.ombudsman.rs/index.php/lang-sr/2011-12-25-10-17-15/3733--2014-

A pénzügyi és egyéb lehetőségekhez mérten a 2014. évi jelentés teljes egészében vagy részben hozzáférhető lesz angol nyelven és a kisebbségi nyelveken.