a

A Polgári jogvédő egyszemélyi állami szerv, amely a polgárok jogait védi és érvényesítésüket fejleszti, annak ellenőrzésével, hogy a közmegbízatásokat ellátó szervek és szervezetek munkájukat törvényesen és szabályosan végzik-e. A törvények formális tiszteletben tartásának ellenőrzése mellett a polgári jogvédő különös figyelemmel vizsgálja az etikusságot, lelkiismeretességet, pártatlanságot, szakszerűséget, célszerűséget, hatékonyságot, az ügyfél méltóságának tiszteletben tartását és a közigazgatás egyéb jellemzőit, melyeket a polgárok teljes joggal elvárnak azoktól, akinek adókötelezettekként fizetnek.

A Polgári jogvédő függetlenül és önállóan cselekszik. A Szerb Köztársaság Nemzetgyűlése választja meg és menti fel, és a Nemzetgyűlésnek nyújtja be a munkájáról szóló jelentéseket.

A Polgári jogvédő intézménye (ombudsman) a Szerb Köztársaság jogrendszerébe 2005-ben került bevezetésre, a Nemzetgyűlés ekkor hozta A Polgári jogvédőről szóló törvényt. Az intézmény létjogosultságát a Szerb Köztársaság 2006. évi Alkotmánya is megerősíti.

A jelenlegi, első polgári jogvédő, Saša Janković 2007. július 23-án lépett szolgálatba, a Szerb Köztársaság népképviselői előtti eskütétellel.

A Polgári jogvédő szolgálata 2007. december 24-én kezdte meg a munkát ideiglenes székhellyel, Novi Beograd, Milutin Milanković u. 106 szám alatti címen. A Polgári jogvédő új címe 2010. május 4-étől Beograd, Deligradska u. 16 szám.

A polgári jogvédőhöz panasszal vagy közvetlen módon mindenki fordulhat (a Szerb Köztársaság állampolgárai, külföldiek, hontalanok, menekültek, széttelepített személyek, egyesületek, jogi személyek...), aki úgy véli, hogy a közigazgatási szervek a Szerb Köztársaság jogszabályait szabálytalanul alkalmazzák (vagy nem alkalmazzák) a polgár kárára. A panasztevő, panaszának benyújtása előtt köteles jogainak megvédését a megfelelő jogi eljárásban megkísérelni.

A polgárokkal való kommunikációról (telefon útján vagy személyesen) a Polgári jogvédő szakszolgálatában dolgozók gondoskodnak, akik a sok számú panasz és a nehéz munkakörülmények ellenére nem utasítottak vissza egyelten ügyfelet, még akkor sem, ha az ügyfélfogadásra előirányozott 09.00-16.00 órán túl érkezett.