a

Investigations

REKOMANDIMET QË MINISTRIA E KULTURËS, INFORMIMIT DHE SHOGËRISË SË INFORMACIONIT

Attachments:
Download this file (REKOMANDIMET MINISTRIA E KULTURËS, INFORMIMIT DHE SHOGËRISË SË INFORMACIONIT.doc)REKOMANDIMET

REKOMANDIM  QË ADMINISTRATA E QYTETIT TË KRUSHEVCIT

Attachments:
Download this file (REKOMANDIM  QË ADMINISTRATA E QYTETIT TË KRUSHEVCIT.doc)REKOMANDIM

REKOMANDIM QË MINISTRIA E ADMINISTRATËS SHTETËRORE DHE  VETËQUVERISJES LOKALE

Attachments:
Download this file (REKOMANDIM QË MINISTRIA E ADMINISTRATËS SHTETËRORE DHE  VETËQUVERISJES LOKALE.do)REKOMANDIM