a

Investigations

Preporuka u vezi sa raseljavanjem neformalnih romskih naselja

Preporuka Ministarstvu prosvete i nauke u vezi sa obrazovanjem Roma

Preporuka Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje

 "Arakhavutno forutnengo Republika Srbijako (Ombudsmano) araćhel Tumare hakora kontroljil o bućaripe organongo thagarimase.
Ansodi ćhinaven kaj e organora thagarimase mamuj Tumende sesa bimincutne, pe po manđipe ja pe aver ćhand dukhade Tumaro bararipe  -  po la-ćho  sen than."

sj potpis