a

Gođaveripe thaj aćhimata

GNDIPE

Attachments:
Download this file (GNDIPE.pdf)GNDIPE.pdf

 "Arakhavutno forutnengo Republika Srbijako (Ombudsmano) araćhel Tumare hakora kontroljil o bućaripe organongo thagarimase.
Ansodi ćhinaven kaj e organora thagarimase mamuj Tumende sesa bimincutne, pe po manđipe ja pe aver ćhand dukhade Tumaro bararipe  -  po la-ćho  sen than."

sj potpis