a

Investigations

REKOMANDIMET QË MINISTRIA E KULTURËS, INFORMIMIT DHE SHOGËRISË SË INFORMACIONIT

Attachments:
Download this file (REKOMANDIMET MINISTRIA E KULTURËS, INFORMIMIT DHE SHOGËRISË SË INFORMACIONIT.doc)REKOMANDIMET

REKOMANDIM  QË ADMINISTRATA E QYTETIT TË KRUSHEVCIT

Attachments:
Download this file (REKOMANDIM  QË ADMINISTRATA E QYTETIT TË KRUSHEVCIT.doc)REKOMANDIM

REKOMANDIM QË MINISTRIA E ADMINISTRATËS SHTETËRORE DHE  VETËQUVERISJES LOKALE

Attachments:
Download this file (REKOMANDIM QË MINISTRIA E ADMINISTRATËS SHTETËRORE DHE  VETËQUVERISJES LOKALE.do)REKOMANDIM

 "Mbrojtësi i qytetarëve i Republikës së Serbisë (Ombudsmani) mbron të drejtat e Juaja duke kontrolluar punën e organeve të administratës publike.
Nëse konsideroni se organet e administratës publike ndaj Juve kanë vepruar në mënyrë të pandërgjegjshme, me arbitraritet apo në ndonjë mënyrë tjetër kanë shkelur dinjitetin Tuaj – atëherë jeni në vendin e duhur.
"

sj potpis