a

Special reports

Raport mbi gjendjen e personave “juridikisht të padukshëm” në Republikën e Serbisë

Attachments:
Download this file (Raport mbi gjendjen e personave “juridikisht të padukshëm” në Republikën e Serbi)Raport

RAPORTI I MBROJTËSIT TË QYTETARËVE DHE PANELI I KËSHILLËTARËVE TË RINJ MBROJTJA E FËMIJËVE NGA DHUNA NËPËR SHKOLLA

Attachments:
Download this file (RAPORTI I MBROJTËSIT TË QYTETARËVE DHE PANELI I KËSHILLËTARËVE TË RINJ 1.doc)RAPORTI

REALIZIMI I TË DREJTËS SË PAKICAVE KOMBËTARE NË PËRDORIM ZYRTAR TË GJUHËS DHE SHKRIMIT NË REPUBLIKËN E SERBISË

Attachments:
Download this file (REALIZIMI I TË DREJTËS SË PAKICAVE KOMBËTARE NË PËRDORIM ZYRTAR TË GJUHËS 1.doc)REALIZIMI

 "Mbrojtësi i qytetarëve i Republikës së Serbisë (Ombudsmani) mbron të drejtat e Juaja duke kontrolluar punën e organeve të administratës publike.
Nëse konsideroni se organet e administratës publike ndaj Juve kanë vepruar në mënyrë të pandërgjegjshme, me arbitraritet apo në ndonjë mënyrë tjetër kanë shkelur dinjitetin Tuaj – atëherë jeni në vendin e duhur.
"

sj potpis